Research Orgunit:BB|280

Name
Fisheries
Acronym
ILVO-Fisheries 
Address
Ankerstraat 1
Postcode
8400
City
Oostende
Tel
+32 (0)5 934 2250
Fax
+32 (0)5 933 0629
Email
DierVI@ilvo.vlaanderen.be
URL
http://www.dvz.be/

Activity

Keywords

marine, coast, estuary fish, macrobenthos, epibenthos, zooplankton, gelatinous plankton fisheries, marine human impacts, spatial planning, CFP, MSFD, invasive species, genetics, chemical pollution, fish quality, fishing gear, technical modifications, fish stock assessment, otoliths

Orgunits

Name Role Start End
Bio-Environmental Research isParentOf
Aquaculture isParentOf

People

Name Role Start End
Delanghe, Fernand unknown
Deloof, Daphne unknown
Delbare, Daan unknown
Demuynck, Gwendoline unknown
Depreeuw, Mia unknown
Depestele, Jochen (permanent) researcher 2004-09-01
Deputter, Benedict unknown
Cooreman, Kris leader
De Peuter, Sabine unknown
De Prez, Saskia unknown
Parmentier, Koen unknown
Deputter, Coenraad unknown
Polet, Hans unknown
Bekaert, Karen unknown
Bonjé, Christophe unknown
Bossaer, Mattias unknown
Bossaert, Jürgen unknown
Calebout, Patrick unknown
Derveaux, Sabrine unknown
Devriese, Lisa unknown
Hoffman, Stefan unknown
Jacobs, Lode unknown
Kolisnichenko, Natalia unknown
Maertens, Ilse unknown
Moerman, Martine unknown
Steyaert, Josiane unknown
Torreele, Els unknown
Tyberghein, Nancy unknown
Van Craeynest, Kris unknown
Van Craeynest, Norbert unknown
Vandamme, Sara unknown
Vandemaele, Sofie unknown
Vanden Berghe, Christian unknown
Vanderperren, Els unknown
Vanhalst, Kevin unknown
Vanhee, Willy unknown
Van Nieuwenhove, Kris unknown
Van Ryckeghem, Marc unknown
Verhaeghe, Dirk unknown
Verschueren, Bart unknown
Weekers, Toon unknown
Vanhee, Johny (scientific) collaborator
Hostens, Kris (permanent) researcher 2004-09-01
Berlo, Benni unknown
Buyvoets, Eddy unknown
Coudeville, Koen unknown
Pecceu, Ellen (scientific) collaborator 2009-01-01
Van Ginderdeuren, Karl PhD student 2009-01-01
Wittoeck, Jan (scientific) collaborator 2005-02-01
Goes, Bart technician 2008-11-01
Derweduwen, Jozefien (scientific) collaborator 2009-01-01
Vansteenbrugge, Lies PhD student 2011-01-01
Van Hoey, Gert (scientific) collaborator 2008-01-01
Hillewaert, Hans (scientific) collaborator 1993-08-01
Vandendriessche, Sofie (scientific) collaborator 2007-04-01
De Backer, Annelies (scientific) collaborator 2009-02-01
De Sutter, Pascale unknown
Kyndt, Glenn unknown
Moreau, Kelle unknown
Renders, Ellen unknown
Robbens, Johan unknown
Stamoulis, Antonios unknown
Stouten, Hendrik unknown 2010-01-01
Van Dorst, Bieke unknown
Verhaegen, Yves unknown

Projects

Name Role Start End
BALANS: Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea member 2002-02-01 2006-04-01
BWZee: A biological valuation map for the Belgian continental shelf member 2003-12-01 2006-04-01
SPEEK: Study of post extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area member 2003-12-01 2006-04-01
AMORE III: Combined Effect of Changing Hydroclimate and Human Activity on Coastal Ecosystem Health member 2005-12-01 2007-12-01
Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf. member 2001-12-01 2004-05-31
North Sea Benthos Project member 2001-04-01
Non-native species of the Belgian part of the North sea and adjacent estuaries member 2006-03-01
Een eeuw zeevisserij in België member 2008-01-01
Monitoring of volatile organic compounds in marine organisms: analysis, quality assurance and feasibility unknown
Intercompartmental distribution of monoaromatic hydrocarbons (MAK¥s) and C1-C2 organochlorinated compounds in the North Sea environment. I unknown
Pathologie van commerciÎle vis en weekdieren, dynamiek en exploitatie van commerciÎle schaaldieren unknown
Extension of the STCF technical interaction model and data collection of fishery data for 1991 for the North Sea unknown
Investigation of the relative fishing effort exerted by towed demersal gears on North Sea human consumption species unknown
Estimation of fish biomass in the Irish sea by means of the annual egg production method unknown
Alternative stimulation in fisheries unknown
The effects of different types of fisheries on the north sea and Irish sea ecosystem unknown
Towed fishing gear - reducing discards by consideration of all factors affecting selectivity unknown
Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea member
Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriÎle analyses en visziekten unknown
Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren unknown
A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf member
Study of Post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area member
Cluster Sustainable management of the North Sea member
Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij unknown
Integrated evaluation of marine food products: nutritional value, safety and consumer perception unknown
CLIMAR Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities member
Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie member
Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria member
Teruggooi in de Boomkorvisserij: Optimalisatie van het Onderzoek, Evaluatie van Reducerende Technische Maatregelen en Sensibilisering van de Sector co-leader
Invloed van Vangstmethodes op Viskwaliteit - Alternatieve boomkor versus traditionele boomkor co-leader
Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) co-leader
Studie van de haalbaarheid van geselecteerde passieve visserijmethodes co-leader
Energy saving in fisheries co-leader
Outrigger co-leader
Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat leader
Ontwikkeling van milieuvriendelijke aftifoulingcomponenten - voorstudie co-leader
Improving the Quality and Price of Fish by Separate Handling on Board and in the Fish Auction co-leader
A century of sea fisheries in Belgium member
Populatiedynamica studie van tarbot en griet co-leader
Ontwikkeling van Milieuvriendelijke antifouling producten co-leader
Invloed van micropolluenten op Noordzeegarnaal co-leader
PCB's en OCP's in paling van de Vlaamse oppervlaktewateren in het akder van het INBO meetnetwerk "Zoetwatervis" co-leader
Macrobenthos monitoring van het Belgisch Continentaal Plat in het kader van de OSPAR eutroficatie beoordeling co-leader
Vergelijkend onderzoek naar de genetische connectiviteit tussen Tarbot en Griet populaties in de Europese wateren. Een bijdrage tot duurzaam beheer. member
Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index) co-leader
Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiÎle Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee co-leader
WAKO An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries member
Improving the knowledge of the biology and the fisheries of the new species for management unknown
Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank member
CLIMAR: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities member 2005-12-01 2007-12-01
(ECOSTAT) How will the ecological quality status of benthos in coastal waters evolve? member 2008-10-01 2009-04-01
Necessity member 2004-03-01 2007-05-01
(NDGP) National Data Gathering Programme member
Halosydne member 2008-10-01 2010-10-01
PULSKOR member
(SUMANOS) Cluster Sustainable Management North Sea member 2003-12-01 2006-12-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:fab

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform