Project:BB|4052

Title
Improving the Quality and Price of Fish by Separate Handling on Board and in the Fish Auction
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het project Ontolovis (Ontwikkeling en toepassing van logistiek met toegevoegde waarde in de viskwaliteitsintegratie) werd voorgesteld. Het doel van dit project is: (1) de kwaliteit te verbeteren en op die manier een hogere commerciÎle waarde te verkrijgen voor de aangelande vis; (2) de ontwikkeling van een markt voor E-kwaliteit en het verbeteren van de marktpositie van de producent nl. de visser; (3) de traceerbaarheid bevorderen; (4) werken naar een duurzame en economisch leefbare visserij. Dit alles gebeurt door het apart houden van de vis van de laatste 48h die behandeld wordt volgens de zogenaamde ìspecial handlingî. Dit wil zeggen dat men let op de goede bewaring (Kleine kisten om de druk te verminderen, voldoende ijs, correct gutten, goede temperatuur) ervan en dat deze vis een aparte KIM-keuring, verpakking en logistiek ondergaat. Als resultaat wordt aangetoond dat er meer E-kwaliteit wordt aangeland tijdens het project dan ervoor en dat er een prijsverschil is tussen de E en A- kwaliteit.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries co-leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform