Project:BB|3891

Title
Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het IDEV project heeft tot doel het ontwikkelen, introduceren en promoten van meer duurzame en milieuvriendelijke visserijtechnieken voor de Belgische zeevisserij. -het inventariseren van alternatieve, milieuvriendelijke visserijmethodes die wereldwijd worden toegepast -het bestuderen van deze technieken en methoden op hun ecologische waarde en hun toepasbaarheid binnen de Vlaamse context -het reduceren van de teruggooi in de boomkorvisserij -het formuleren van opvolgingsprojecten voor het testen en introduceren van volledig nieuwe, alternatieve visserijmethodes -het sensibiliseren van de sector voor de milieuproblemen verbonden aan de huidige visserijmethodes / promoten van nieuwe technieken Gedetailleerde doelstellingen 1) Inventarisatie van de milieueffecten van de wereldwijd toegepaste visserijtechnieken. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie zullen de milieueffecten van de verschillende types vistuig wereldwijd worden geÔnventariseerd. 2) Identificeren van alternatieve, milieuvriendelijke visserijmethodes. Op basis van deze inventaris zullen alternatieve, milieuvriendelijke visserijmethodes toepasbaar in de Belgische zeevisserij worden geÔdentificeerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met specifieke situatie van onze visserij, dwz: -passend in het Europees quotabeleid -geschikt voor de door de Belgische visserijvloot bezochte visgronden -technisch realiseerbaar -economisch haalbaar -sociaal verantwoord. 3) Voorbereiden van toepassingsprojecten. Vissers, reders en onderzoekers zullen d.m.v. studiereizen in het buitenland ervaring kunnen opdoen met deze andere visserijmethodes. Hierbij dient ook veel ruimte voorzien voor gedachtewisseling met beoefenaars van deze visserijen, visserijonderzoekers, commerciÎle sector (handel). Er zal ook worden ingescheept aan boord van buitenlandse commerciÎle vaartuigen uitgerust voor deze alternatieve visserijen. Aan de hand van de opgedane ervaringen zullen voor de geselecteerde visserijmethodes opvolgingsprojecten worden geformuleerd. Deze opvolgingsprojecten beogen het uittesten en introduceren van deze technieken in de Belgische zeevisserij. 4) Reduceren van de teruggooi Om de hoge teruggooi in de boomkorvisserij te verminderen zullen aanpassingen aan het vistuig worden uitgetest. Proefreizen zullen worden uitgevoerd aan boord van commerciÎle vaartuigen op verschillende visgronden en in verschillende seizoenen. Naast het beschermen van de visstocks komt een reductie van de teruggooi ook het instandhouden van de biodiversiteit ten goede. 5) Verzamelen van alle relevante informatie mbt het realiseren van een duurzame en ecologisch verantwoorde visserij. Het project zal de ontwikkelingen en initiatieven, zowel nationaal als internationaal, mbt tot het tot realiseren van meer duurzame en milieuvriendelijke visserijtechnieken opvolgen. Dit zal gebeuren via -het bijhouden van de vakliteratuur op dit vlak -het bijwonen van symposia over ecologisch en duurzaam vissen -contactname met instellingen actief op dit domein. 6) Verstrekken van informatie. Met het oog op het sensibiliseren van het bedrijf en het promoten van duurzaam en ecologisch vissen zal het project het bedrijf en aanverwante sectoren informeren over de eigen activiteiten, voorstellen voor nieuwe initiatieven en over duurzaam en ecologisch vissen in het algemeen. Mogelijkheden voor het verspreiden van deze informatie zijn: -de eigen website van het Innovatieiecentrum -een eigen nieuwsbrief -het organiseren van lezingen en seminaries

Keywords

People

Name Role Start End
Depestele, Jochen member

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform