Project:BB|4081

Title
Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiÎle Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Dit project heeft tot doel om een lijst op te stellen van gebieden welke in aanmerking komen om als Gebied van Communautair Belang in het Belgische deel van de Noordzee aangeduid te worden. Dit is gebaseerd op 3 onderdelen: beoordeling van de gebieden van de habitattypen van Bijlage I van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen beoordeling van de gebieden van zeezoogdiersoorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen beoordeling van de gebieden van de andere soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn die in het Belgische deel van de Noordzee voorkomen Na het opstellen van een lijst van relevante gebieden waar ñ onafhankelijk van elkaar ñ de habitats en soorten van Bijlage I resp. Bijlage II van de Habitatrichtlijn voorkomen, wordt een geÔntegreerde selectie gemaakt van de gebieden die het meest in aanmerking komen als Habitatrichtlijngebied. Dit kunnen gebieden zijn waar meerdere van de geselecteerde habitats voorkomen, waar ze in een betere beschermingstoestand bevinden, of waar meerdere van de Bijlage II soorten in hogere densiteiten voorkomen. Het voorstel zal ñ cfr. het type gebied dat het onderwerp van de studie uitmaakt - zinvol zijn zowel naar aantal gebieden die voorgesteld worden, als naar oppervlakte per gebied. Deze informatie zal toelaten de noodzakelijke documenten op te stellen voor een officiÎle aanmelding door BelgiÎ van de gebieden.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology member
Fisheries co-leader
Department of Marine Ecosystem Management - Management Unit of the North Sea Mathematical Models member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform