Project:BB|4112

Title
Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de epi- en visfauna van zachte substraten: jaar-0 Bligh Bank en jaar-1 Thorntonbank
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries member
Department of Marine Ecosystem Management - Management Unit of the North Sea Mathematical Models leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform