Project:BB|4022

Title
Teruggooi in de Boomkorvisserij: Optimalisatie van het Onderzoek, Evaluatie van Reducerende Technische Maatregelen en Sensibilisering van de Sector
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Doel Middels intensieve samenwerking tussen visserijsector en wetenschappers wil het TOETS project bijdragen tot: De ontwikkeling van een geschikte methodologie voor de inventarisatie van de omvang en de samenstelling van de bijvangsten en de teruggooi van zowel commerciÎle als niet-commerciÎle mariene organismen in de boomkorvisserij. Het vergelijkend onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de bijvangsten en de teruggooi van zowel commerciÎle als niet-commerciÎle mariene organismen in traditionele en alternatieve boomkorren. De sensibilisering van de visserijsector met betrekking tot de Europese plannen om de ongewenste bijvangsten te verminderen en teruggooi te vermijden. Het verwerven van een beter inzicht in de teruggooiproblematiek van de boomkorvisserij in diverse gebieden die voor de Belgische visserijsector van belang zijn.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries co-leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform