Project:BB|4051

Title
Ontwikkeling van milieuvriendelijke aftifoulingcomponenten - voorstudie
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Literatuurstudie omtrent de problemen met aanwas van organismen op materialen in het mariene milieu. Er werd een databank opgsteld met ca. 270 stoffen die reeds getest werden op aangroeiwerende activiteit tegen ÈÈn of meerdere organismen. De klemtoon lag op het zoeken naar veelbelovende mileuvriendelijke alternatieven, bij voorkeur natuurlijke, chemisch relatief eenvoudige producten.Voor zover beschikbaar werd ook de toxiciteit van deze producten opgelijst. Daarnaast werd kennis vergaard over de belangrijkste foulingsoorten in de Noordzee.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries co-leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform