Project:BB|4070

Title
Populatiedynamica studie van tarbot en griet
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Tarbot en Griet komen algemeen in de Europese wateren voor, van de Zwarte Zee over de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse en Franse kust tot de Grote Noordzee. Uit de literatuur zijn er sterke aanwijzingen dat er in dit continu¸m duidelijk afzonderlijke populaties te onderscheiden zijn. Met behulp van genetische analyse van microsatelliet-DNA van stalen, bekomen uit de diverse wateren, zal getracht worden de afzonderlijke stocks, met hun paaigronden, kraamkamers en habitat voor adulten, te carteren. De resultaten daarvan kunnen als basis dienen voor het nieuw te implementeren quota-beleid voor deze soorten.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries co-leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform