Project:BB|3974

Title
PULSKOR
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
2008-01-01
Amount
 

Abstract

De garnaalvisserij in de Noordzee wordt uitgevoerd door meer dan 600 vaartuigen en gaat door in kwetsbare kustgebieden en estuaria, broedkamers voor vele diersoorten. Deze visserij wordt gekenmerkt door een aanzienlijk teruggooi van ondermaatse commerciÎle vis. Ook de teruggooi aan niet-commerciÎle vis- en invertebraten is groot. Dit heeft zware gevolgen voor de commerciÎle visbestanden in de Noordzee en voor het mariene milieu in het algemeen. Daarenboven komt deze visserij in de publieke opinie steeds meer in een slecht daglicht te staan. Door deze milieu-impact is het voor deze visserij tevens niet mogelijk om te streven naar een eco-label. Het verbeteren van de selectiviteit en het verminderen van de milieu-impact heeft dan ook een aantal ontegensprekelijke voordelen: gezondere visbestanden ; een gezonder marien milieu, de beste garantie voor een duurzame visserij en de mogelijkheid tot het bekomen van een eco-label wat de concurrentiepositie en het imago van deze visserij kan verbeteren. De belangrijkste doelstelling van dit project is, om via praktijktesten en demonstratie, tot een type garnaalvistuig te komen dat soort- en lengte-selectief te werk gaat, de ongewenste bijvangsten reduceert, zodoende de impact van de garnaalvisserij op het milieu tot een minimum herleidt, de kwaliteit van de vangsten verhoogt en e) het vooruitzicht biedt op een eco-label. Het middel dat daartoe zal uitgetest worden is het gebruik van elektrische pulsen als stimuleringsalternatief in een nieuw type garnaalboomkor.

Keywords

North Sea, Electric fishing, Shrimp fisheries, By-catch

People

Name Role Start End
Polet, Hans member 2008-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Fisheries member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform