Project:BB|3329

Title
Qualitative and quantitative ethnomycology in Africa (and extralimital areas) (KEKE)
Acronym
 
URL
StartDate
1997-01-01
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Rationale:
Eetbare wilde paddestoelen vormen een belangrijke voedselbron voor de lokale bevolking in Afrika ten Zuiden van de Sahara. In bepaalde gebieden heeft de lokale bevolking een zeer grondige kennis van de eetbare mycoflora. Deze kennis is nuttig, maar fragiel omdat ze enkel mondeling doorgegeven wordt. Door het inkrimpen van bosarealen, de exodus naar de verstedelijkte gebieden en het verlies van tradities, dreigt deze kennis verloren te gaan. Behoud, bescherming en duurzaam gebruik van deze natuurlijke hulpbronnen vraagt in de eerste plaats naar de registratie van deze ‘onbekende’ kennis door specialisten met een gestructureerde kennis van de taxonomie, de ecologie en de potentialiteiten van deze fungi.
In samenloop met het veldwerk in het FFTA programma, wordt het KEKE programma benut om enerzijds de informatie betreffende fungi als NTFP te bestuderen/registreren en anderzijds de samenwerking met wetenschappers (universiteiten, onderzoeksinstellingen en ngo’s) uit tropisch Afrika een praktische, tastbare en zeer nuttige oriëntering te geven.

Overall goal:
- Holistisch benadering van de valorisatie van eetbare fungi als non-timber forest product door het combineren van taxonomisch, ecologisch en etnomycologisch onderzoek.
- Verzamelen, documenteren en publiceren van ongeschreven etnomycologische kennis in Afrika.
- Bereiken van een stabiele samenwerking met onderzoekspartners in tropisch Afrika.

Objectives:
- Publicatie van geïllustreerde gidsen en artikels over eetbare (en giftige) paddestoelen in hoofdzakelijk tropisch Afrika (eventueel ook daarbuiten), en dit zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners (ngo’s, universiteiten, e.d.).
- Publicaties betreffende methoden, procedures en technieken bij het mycologisch veldwerk.
- Kwalitatieve en kwantitatieve studies betreffende de biodiversiteit, taxonomie en biomassaproductie van eetbare en/of bruikbare soorten uit verschillende bosecosystemen (bvb. via thesissen).

Keywords

Classifications

Mycology {Research discipline}
Species {Integration level}
With High Priority Countries {Cooperation status}
Systematics, Inventorying and Classification {Research orientation}
Africa {Geographical scope}
Fungi {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
unknown

People

Name Role Start End
Degreef, Jérôme member 1997-01-01
Rammeloo, Jan member 1997-01-01
De Kesel, André promotor 1997-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Fungi & Lichens member 1997-01-01

Collaborations

Name Role Start End
Fungus Flora of Tropical Africa (FFTA) partner

Publications

Reference Role
Degreef J. & Eyi Ndong H. (2007). Gerronema hungo, a comb. nov. for a poorly known central African edible mushroom. Cryptogamie, Mycologie 28(3): 171-176. author
Yorou S.N., De Kesel A., Sinsin B. and Codjia J.T.C. (2002) Diversité et productivité des champignons comestibles de la forêt classée de Wari Maro (Bénin). In: E. Robbrecht, J. Degreef and I. Friis (eds). Plant Systematics and Phytogeography for the understanding of African Biodiversity. Proceedings of the XVIth AETFAT Congress (2000, Meise, National Botanic Garden of Belgium). Syst. Geogr. Pl. 71: 613-625 (2001). author
Yorou S.N. & De Kesel A. (2002) Connaissances ethnomycologiques des peuples Nagot du centre du Bénin (Afrique de l'Ouest). In: E. Robbrecht, J. Degreef & I. Friis (eds). Plant Systematics and Phytogeography for the understanding of African Biodiversity. Proceedings of the XVIth AETFAT Congress (2000, Meise, National Botanic Garden of Belgium). Syst. Geogr. Pl. 71: 627-637 (2001). author
De Kesel A. (2004) Réalisation d’un herbier mycologique (chapitre 9). In: La préparation des échantillons d’herbier, par Fish L (traduction française et adaptation par Jérôme Degreef, André De Kesel & Karine Augiron). Meise, Jardin Botanique National de Belgique. Scripta Bot. Belg. 31: 71-83. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform