Project:BB|3328

Title
Fungus Flora of Tropical Africa (FFTA)
Acronym
 
URL
StartDate
1935-01-01
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Rationale:
Fungi vormen in tropisch Afrika een zeer soortenrijke en ecologisch belangrijke groep. Identificatiewerken voor Afrikaanse fungi zijn schaars of ontbrekend. Het zijn echter essentiële basiswerken bij studies over diversiteit, ecologie en natuurbehoud, en onmisbare hulpmiddelen in projecten over duurzaam gebruik, valorisatie en etnomycologie.
In 1935 startte de Nationale Plantentuin van België met de publicatie van de 'Flore Iconographique des Champignons du Congo'. In 1972 werd deze opgevolgd door de 'Flore Illustrée des Champignons d'Afrique Centrale'. Beide Flora’s legden het accent op de fungi van Centraal Afrika (Zaire, Rwanda, Burundi en omliggende landen). In 2005 werd de flora omgedoopt tot de Fungus Flora of Tropical Africa omdat het werkgebied uitgebreid werd tot alle zones in Afrika ten Zuiden van de Sahara.
De flora behandelt verschillende groepen fungi semi-monografisch. Ze is enerzijds gebaseerd op materiaal dat ter plaatse ingezameld werd door eigen personeel en anderzijds op materiaal dat voorhanden is in andere herbaria. De bewerking van de verschillende groepen fungi gebeurt door eigen onderzoekers of via een nauwe samenwerking met autoriteiten uit andere onderzoekscentra. In de periode 1935 tot 1997 werden 34 (17+17) afleveringen gepubliceerd.

Overall goal:
Nagenoeg monografische behandeling van alle groepen Macromyceten (incl. Myxomycetes) uit tropisch Afrika.
Te publiceren in de Fungus Flora of Tropical Africa, in het Frans of in het Engels, met determinatiesleutels in de twee talen en met illustraties (microscopie en macroscopie) van zeer hoge kwaliteit.

Objectives:
- Revisies van verschillende taxa van tropisch Afrika ten zuiden van de Sahara
- Inzamelen van materiaal ter plaatse, met voorrang voor minder of nauwelijks geïnventariseerde regio's in Afrika

Keywords

Classifications

Mycology {Research discipline}
Species {Integration level}
Systematics, Inventorying and Classification {Research orientation}
Africa {Geographical scope}
Fungi {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
FRFC unknown

People

Name Role Start End
Fraiture, André member 1935-01-01
Raspé, Olivier member 1935-01-01
Rammeloo, Jan member 1935-01-01
De Kesel, André promotor 1935-01-01
Degreef, Jérôme member 1935-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Fungi & Lichens member 1935-01-01

Collaborations

Name Role Start End
Qualitative and quantitative ethnomycology in Africa (and extralimital areas) (KEKE) partner

Publications

Reference Role
Degreef J. & De Kesel A. (2008). Chalciporus africanus, a new bolete species from central Africa. Mycotaxon 103: 329-335. author
Van Rooij P., De Kesel A. & Verbeken A. (2003) Studies in tropical African Lactarius species (Russulales, Basidiomycota) 11. Records from Benin. Nova Hedwigia 77(1): 221-251. author
De Kesel A. (2001) A Mushroom dryer for the travelling mycologist. Field Mycology.2(4): 131-133. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform