Project:BB|3418

Title
Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Acronym
 
URL
StartDate
2006-06-01
EndDate
2007-01-01
Amount
 

Abstract

Doelstelling

Onderzoek naar de gevolgen van menselijke ingrepen in de Zeeschelde op het milieu. Meer specifiek worden de effecten van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde gevolgd.

Aanpak

Het studieproject bestaat uit 8 onderdelen en heeft betrekking op de monitoring van de fysische, chemische en biologische parameters in het pelagiaal, intertidaal en subtidaal, alsmede van de zijdelingse belastingen van de Zeeschelde en haar zijrivieren, zodat het gezamenlijke databestand de ontwikkeling van een ecologisch model toelaat:


Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium.

Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium

Studie naar de vegetatie onder specifieke getij-omstandigheden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium: gebruik van 2 mesocomos opstellingen en onderzoeksgebied in Lippenbroek

Keywords

People

Name Role Start End
Mees, Jan member 2006-06-01 2007-01-01
Goffin, Annelies member 2006-06-01 2007-01-01
Meire, Patrick member 2006-06-01 2007-01-01
Van Damme, Stefan  member 2006-06-01 2007-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute member 2006-06-01 2007-01-01
Ecosystem Management Research Group member 2006-06-01 2007-01-01

Collaborations

Name Role Start End
Inrichting van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het geactulaiseerd SIGMA-plan partner
Social Cost Benefit Analysis for the actualization of the Sigmaplan and for the long term vision of the Scheldt (ProSes) partner
Ecosystem modelling to support strategical environmental impact assessment for the Sigma plan. partner

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform