Project:BB|3311

Title
Mosses of woods, heathlands and pastures in Flanders (BOSHEIMOS)
Acronym
 
URL
StartDate
1981-01-01
EndDate
2010-01-01
Amount
 

Abstract

Rationale: Bossen, heiden en schraallanden omvatten de belangrijkste vegetatietypen waar nog een grote mossenrijkdom aangetroffen wordt. Door deze gebieden te vergelijken met aangrenzende, meer gestoorde landschappen kan een goed beeld verkregen worden van de mosflora van België, Vlaanderen in het bijzonder.

Overall goal: Inventarisatie van natuurgebieden in relatie tot beheer en evaluatie van natuurgebieden, ten dele via organisatie van excursies voor de Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie.

Objectives: Inventarisatie en monitoring van de mosflora van natuurgebieden, in het bijzonder de reservaten De Gulke Putten (Wingene) en Het Torfbroek (Berg-Kampenhout).
In deze twee gebieden wordt tevens gekeken naar de relatie moslaag/beheer.
Advies en medewerking bij projecten zoals de Vlaamse bosinventarisatie (afgelopen) en de Ecosysteemvisie Heide en Bossen in Zandig Vlaanderen (afgelopen).

Keywords

Belgium, Biogeography, botany, bryology, Bryophytes, Ecology, ecology, Flanders, floristics, forestry, Forests, forests, Hepaticae, Hepatics, Monitoring of Biodiversity, Musci, phytosociology, terrestrial, vegetation analysis, vegetation inventory, vegetation releves, woodlands

Classifications

Species {Integration level}
Monitoring of Biodiversity {Research orientation}
Belgium {Geographical scope}
Agricultural {Habitat type}
Dry and Sub-humid Lands {Habitat type}
Forest {Habitat type}
Bryophyta {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
unknown

People

Name Role Start End
Stieperaere, Herman promotor 1981-01-01 2010-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Algae & Mosses member 1981-01-01 2010-01-01

Publications

Reference Role
Stieperaere H. (2002) Anthoceros caucasicus reeds in 1885 in de moerassen bij Geel. Dumortiera 79: 25. author
Van Rompu W. & Stieperaere H. (2002) Fate of sporophytes in a Belgian population of Buxbaumia aphylla. Journal of Bryology 24: 83-85. author
Stieperaere H. & Durwael L. (2000) Bosbeheer en biodiversiteit: mossen. De Boskrant 29(5): 12-14. author
Stieperaere H. & Roelandt B. (2000) Mossen in de bossen van Vlaanderen. Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap Afdeling Bos & Groen,62 p. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform