Research Orgunit:BB|459

Name
Unité de biochimie de la nutrition
Acronym
 
Address
Bt. Kellner (d.291) 2 Place Croix du Sud (Box 8)
Postcode
1348
City
Louvain-la-Neuve
Tel
 
Fax
 
Email
 
URL
 

Activity

Keywords

People

Name Role Start End
Larondelle, Yvan leader
Paulet, Adeline admin

Projects

Name Role Start End
Etudes chimiques, nutritionnelles et technologiques sur des antioxydants naturels issus de végétaux amazoniens member 2009-05-01
Etudes approfondies sur la valorisation de composés bioactifs de plantes andines et amazoniennes pour un développement régional durable member 2009-01-01 2013-01-01
European Network for marine integrated system analysis unknown
Ontwerp-beheersplannen voor de Staatsnatuurreservaten 'De Westhoek' en 'De Houtsaegerduinen', te De Panne unknown
Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied unknown
Ecosystem concept of the Flemish Coast: synthesis unknown
Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden unknown
Management plan of the State Nature Reserve 'Hannecartbos' placed in an ecosystem concept of the surrounding 'Ter Yde'-dune area unknown
Monitoring van de effecten op vegetatie, flora en fauna van het beheer in de natuurreservaten en gewestelijke domeinen langs de Vlaamse kust unknown
Ontwerp-beheersplan voor de Vlaamse natuurreservaten 'De Baai van Heist' en 'De Kleiputten van Heist', in het kader van een gebiedsvisie voor het strand-, duin- en poldercomplex van Heist-West en Ramskapelle unknown
Evaluatie begrazing kustduinen unknown
GeÔntegreerd Watervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan voor de westkust unknown
Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde unknown
Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape unknown
Taxonomic, phylogenetic and biogeographic studies of Plantae, Fungi and Protoctista unknown
Ecosystem concept of the Flemish Coast: biological aspects unknown
Research on the environmental effects of the SIGMA plan unknown
Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches unknown
Populatiedynamiek en biogeografie van thalassochore vaatplanten langs de Belgische kust in oceanografisch en klimatologisch verband. unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform