Project:BB|3627

Title
Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

People

Name Role Start End
De Clerck, Olivier unknown

Orgunits

Name Role Start End
Unité de biochimie de la nutrition unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform