Project:BB|1640

Title
Monitoring of the fungal and lichen flora from the Brussels Capital Region
Acronym
 
URL
http://www.br.fgov.be/SCIENCE/RESEARCH/PROJECTS/myc1.html
StartDate
1994-01-01
EndDate
2000-12-31
Amount
 

Abstract

Monitoring and inventarisation of Macromycetes and Lichens in the Brussels Capital region, mainly the forest 'Zoniënwoud'. Elaborating forest managment policies based on presence-absence and abundance of Macromycete Fungi. Detecting and listing usable macromycetes (bioindicators) for broad scale estimation of environmental quality of forest plots.

Keywords

monitoring, ecology, nature management, red data lists, mycosociology, forest management for mycoflora, terrestrial, mycology, field survey, botany, permanent plots, lichenology, epiphytes, Ecology, Habitat management, restoration, Systematics and taxonomy, Forests, Cultivated and artificial habitats, Origins, Maintenance and Change of, Biodiversity, Systematics, Inventorying and Classificatio, n, Monitoring of Biodiversity, Brussels, Watermaal-Bosvoorde, Watermael-Boisfort, Oudergem, Auderghem, Ukkel, Uccle, Zoniën Forest, Jette, Laarbeek forest, Dielegem forest, Kinsendaal, Kinsendael, Poelbos, Tournay-Solvay, Hertoginnedal, Bergoye, Eigendom Huart, Evere, Moeraske-Kerkebeek, Verrewinkel, le Logis, Fungi, macromycetes, Lichenes

Classifications

Belgium {Geographical scope}
Agricultural {Habitat type}
Forest {Habitat type}

People

Name Role Start End
De Kesel, André member

Orgunits

Name Role Start End
Section Fungi & Lichens unknown

Publications

Reference Role
De Kesel A. (1996): De mycoflora van het Zoniënwoud en het Laarbeekbos (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) - Historische gegevens, inventarisatie, beheersmaatregelen en voorlopige soortenlijst. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 79 p. author
De Kesel A. (1998): Inventarisatie en monitoring van de mycoflora van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaarrapport 1997 werkgroep mycologie. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 8 p. + bijlagen. author
De Kesel A. (1998): Monitoring van de mycoflora en methodologie voor het inschatten van de natuurwaarde van bospercelen in het Zoniënwoud en het Laarbeekbos: 67-85. In Van Goethem J. (ed.): Kwaliteit van het leefmilieu en biodiversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inventarisatie en opvolging van de flora en de fauna. Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen nr. 93. author
De Kesel A. (1998): Towards a method for attributing preliminary threat categories to macromycetes of Flanders (Belgium). Belgian Journal of Botany 131 (2): 244-250. author
De Kesel A. & Vanholen B. (2000): Een woud vol paddestoelen aan de rand van Brussel. Themanummer Natuur & Stad. De Levende Natuur 6: 207-208. author
Schreurs J. (1996): Mycologisch onderzoek in het Brussels Gewest - In het bijzonder in het Terkamerenbos en in mindere mate in het Zoniënbos. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 56 p. author
Vanholen B. (1998): Mycosociologische studie naar de invloed van de vegetatie, de bodemverdichting, het strooisel en de expositie op de mycoflora van het Zoniënwoud. Eindverhandeling Universitaire Instelling Antwerpen, Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie, 51 p. + appendix. author
Vanholen B. (1999): Werkdocument beheersplan Zoniënwoud. Intern verslag Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 8 p. author
Vanholen B. (1999): Paddestoelen/Champignons. Wetenschapspopulariserende brochure van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, in samenwerking met de Nationale Plantentuin van België, 1 p. author
Vanholen B. (2000): Usnea's in Brussel en omgeving. Dumortiera 76: 7-10. author
Vanholen B. (2000): Fungal Biodiversity of the Brussels Capital Region. Hand out naar aanleiding van voordracht voor het Biodiversity Program van de United Nations University, Nationale Plantentuin van België, Meise. author
Vanholen B. & De Kesel A. (1999): Inventarisatieen monitoring van de mycoflora en de lichenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaarrapport 1998 werkgroep mycologie. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 100 p. author
Vanholen B. & De Kesel A. (1999): De studies van de mycoflora en de lichenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Jaarboek van de Vlaamse Mycologen Vereniging 4: 21-25. author
Vanholen B. & De Kesel A. (1999): Bescherming van de Fungi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Motivering van en voorstel tot de reglementering betreffende het plukken van paddestoelen. Intern verslag Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 23 p. author
Vanholen B. & De Kesel A. (2000): Inventarisatie en monitoring van demycoflora en de lichenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jaarrapport 1999 werkgroep mycologie. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer, 145 p + folder. author
Vanholen B., De Kesel A. & Fraiture A. (2001): Inventarisatie en monitoring van de mycoflora en de lichenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Eindrapport mycologische werkgroep. Intern rapport Nationale Plantentuin van België/Brussels Instituut voor Milieubeheer: 56 p + CD-ROM. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform