Project:BB|1078

Title
Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied.
Acronym
 
URL
StartDate
2003-01-01
EndDate
2004-12-31
Amount
 

Abstract

Keywords

Classifications

Belgium {Geographical scope}
Inland Waters {Habitat type}

People

Name Role Start End
Meire, Patrick promotor

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group unknown

Collaborations

Name Role Start End
Landschapsecologisch en ecohydrologisch onderzoek ten behoeve van de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN. partner
Inrichting van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het geactulaiseerd SIGMA-plan partner

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform