Project:BB|139

Title
Experimentele en numerieke analyse van de zwaveldynamiek in de bodem.
Acronym
 
URL
StartDate
2001-01-01
EndDate
2002-12-31
Amount
 

Abstract

Experimentele en numerieke analyse van de zwaveldynamiek in de bodem. Deze nieuwe activiteiten hebben tot doel de S-dynamiek in het bodem-plantsysteem onder Belgische omstandigheden grondig te bestuderen. Door deze sectie worden de verschillende deeprocessen van de S-dynamiek in de bodem wiskundig te benaderen. Met betrekking tot S-mineralisatie iut bodemhumus en organische meststoffen, is een kalibratie van de voorgestelde modelparameter noodzakelijk. Het deelproces S-uitspoeling wordt experimenteel benaderd via lysimeterexperimenten. Door een juiste keuze van de lysimeters is een interactie mogelijk met de incubatie-experimenten en het veldonderzoek die door de twee andere secties worden uitgevoerd.

Keywords

water quality, soil profile, regional scale, numerical analy, non-point sourc, nitrate transpo, field scale, gis

Classifications

Belgium {Geographical scope}

People

Name Role Start End
Feyen, Jan promotor

Orgunits

Name Role Start End
Division Soil and Water Management unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform