Project:BB|504

Title
Evaluatie van 'stress gene'-testen voor de toxicologische monitoring van zuiverings- en productieprocessen in de milieu- en de voedingssector.
Acronym
 
URL
StartDate
2001-01-01
EndDate
2003-12-31
Amount
 

Abstract

Nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie hebben geleid tot de ontwikkeling van stressgenentesten die heel wat meer informatie opleveren en waardoor het mogelijk wordt ecotoxicologische risico's veel beter te identificeren, te karakteriseren en in te schatten. Deze testen maken gebruik van recombinante pro- en eukaryotische cellen die elk een specifiek fusieconstruct bevatten van een 'stress gene'-promotor met een reportergen (Pro- en CAT-Tox-test). Simultane blootstelling van verschillende cellijnen levert een typisch stressgenenprofiel (fingerprint) op dat karakteristiek is voor de aard van de milieustress. De techniek biedt de mogelijkheid complexe effluenten op biologische wijze te karakteriseren in termen van specifieke groepen van polluenten en hun mechanisme. Door simultaan verschillende constructen te gebruiken kunnen interacties tussen de diverse toxische werkingsmechanismen van verschillende chemische klassen worden bestudeerd en wellicht gekwantificeerd. Bovendien zijn het snelle, relatief goedkope in vitro-testen die geautomatiseerd kunnen worden. Dit project beoogt de bruikbaarheid van stressgenentesten voor de toxicologische monitoring van de verschillende milieucompartimenten, zuiverings- en productieprocessen te evalueren. Een aantal stoffen die representatief zijn voor de verschillende groepen van polluenten zullen worden getest als eerste aanzet tot een referentiebibliotheek. Tevens beoogt dit project een vergelijkende studie van de stressgenentesten met enkele traditionele genotoxiciteitstesten. Hun belang en meer bepaald de mogelijke meerwaarde van de stressgenenbenadering als alternatief of aanvulling voor de specifieke chemische en/of globaliserende parameters in de validatie en bewaking van zuiverings- en productieprocessen zal worden onderzocht.

Keywords

toxicology, biotechnology, environmental technology

People

Name Role Start End
Blust, Ronny promotor

Orgunits

Name Role Start End
Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform