Project:BB|3910

Title
Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Publicatie van een atlas en een CD-ROM van de dominante macrobenthos indicator soorten met betrekking tot de lange-termijn evolutie van hun verspreiding op het Belgisch Continentaal Plat en de correlatie met eventuele wijzigingen in het substraat, en dit ter valorisatie van het project "Lange-termijn trends binnen het macrobenthos van het Belgisch continentaal plat" van het programma "Duurzaam beheer van de Noordzee" van het PODO I".

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown
Flanders Marine Institute member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform