Project:BB|3838

Title
Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Voorbereidende studies vanuit de verschillende werkgroepen en de cluster morfologie, opgemaakt in kader van de opstelling van de langetermijnvisie: Literatuuronderzoek naar estuariene maatregelen Maatregelen voor de veiligheid in het Schelde-estuarium Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in het Scheldebekken Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

ANE, Netherlands: Westerschelde;Belgium: Zeeschelde;

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group unknown
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform