Project:BB|3814

Title
Characterisation of organic matter and plankton of the Sea Scheldt
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het ontrafelen van de cycli van koolstof en nutriÎnten binnen het ecosysteem is van fundamenteel belang. Met het oog op het ecosysteemmodel is het nodig om: 1) de interacties (grootte en richting) tussen rivier enerzijds en schor- en overstromingsgebieden anderzijds te kwantificeren voor wat koolstof- en stikstofuitwisselingen betreft, 2) de omzettingen van materiaal in het pelagiaal te bepalen, 3) de omzettingen in slikken en schorren te meten. Het onderzoek van het organisch materiaal in het estuarium wordt uitgevoerd op twee complementaire manieren. De eerste gaat uit van een biologische identificatie van zowel levend als dood materiaal, de tweede gaat uit van een chemische benadering gebaseerd op verschillen in isotopensamenstelling van de verschillende componenten. De verschillende onderdelen van deze studies zijn: De analyse van particulair organisch materiaal in de waterkolom Bestuderen van degradeerbaarheid van het organisch materiaal Bestuderen van sedimentatie van het organisch materiaal

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Plankton;Organic matter

People

Name Role Start End
Degraer, Steven unknown
Wittoeck, Jan unknown
Van Hoey, Gert unknown

Orgunits

Name Role Start End
Ecology and Systematics unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform