Project:BB|420

Title
Ecological and genetical determinants of phally-polymorfism in land gastropods
Acronym
 
URL
StartDate
2000-05-01
EndDate
2002-04-30
Amount
 

Abstract

Hermafrodiete dieren kunnen verschillende voortplantingsstrategieën gebruiken. De evolutionaire betekenis hiervan is nog verre van opgehelderd, hoewel de voortplantingswijze een sterke invloed heeft op het behoud, de verspreiding en de structurering van genetische variatie. Met dit project willen we hierop inspelen en nagaan wat de evolutionaire betekenis is van verschillende voortplantingsstrategieën in een hermafrodiete landslak.

Keywords

People

Name Role Start End
Jordaens, Kurt promotor
Backeljau, Thierry co-promotor

Orgunits

Name Role Start End
Evolutionary Biology Group unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform