Project:BB|419

Title
The use of "subtractive hybridization PCR" for the evaluation of toxicological modes of action of enocrine disruptors in the commen carp (Cyprinus Carpio).
Acronym
 
URL
StartDate
2000-05-01
EndDate
2002-04-30
Amount
 

Abstract

In dit onderzoeksproject zal de "subtractive hybridization PCR" Methodologie worden gebruikt om de moleculaire effecten van gekende endocriene verstoorders (ethinylestradiol en atrazine) te bestuderenop primaire hepatocyten van de gewone karper. Hieuit moet blijken in hoeverre differentiële genexpressie waardevolle nieuwe inzichten in de toxicologische werkingsmechanismen van endocriene verstoorders kan bijbrengen.

Keywords

People

Name Role Start End
De Coen, Wim promotor

Orgunits

Name Role Start End
Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform