Project:BB|3664

Title
Fundamental and ecological aspects of the mangrove-ecosystem and its evolution under increasing anthropogenic pressure
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De doelstellingen van het project zijn : 1. De opbouw van een betere kennis van fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem. 2. Evolutie van mangrove-ecosystemen onder toenemende anthropogene druk onder invloed van rechtstreekse factoren en van onrechtstreekse effecten.

Keywords

ISW: Kenyan Coast;Biology;Chemistry;Coastal waters;Man-induced effects;Mangroves

Orgunits

Name Role Start End
Ecology and Systematics unknown
Plant Biology and Nature Management unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform