Project:BB|3313

Title
Dispersal and rarity of mossen in Flanders [elaboration of Red Lists of Belgian mosses] (ZELDZMOS)
Acronym
 
URL
StartDate
1999-01-01
EndDate
2010-01-01
Amount
 

Abstract

Rationale:
Rode Lijsten zijn een zeer bruikbaar instrument voor de evaluatie van de nood om planten te beschermen op het soortsniveau. Zij geven aan welke soorten binnen een bepaalde periode sterk zijn achteruitgegaan en waarvoor zich beschermingsmaatregelen opdringen.

Overall goal:
Daar natuurbehoud in België een geregionaliseerde materie is, moeten Rode Lijsten opgesteld worden voor zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel. De beschikbare documentatie voor Vlaanderen moet hiervoor verzameld worden en uitgewerkt.

Objectives:
Opstellen van Rode Lijsten van de Anthocerophyta, Marchantiophyta en Bryophyta voor Vlaanderen.

Keywords

alien species, Belgium, Bogs and fens, botany, Bryophytes, Conservation, Dry grasslands and steppes, ecological restoration, Ecology, endangered species, Flanders, floristics, Forests, Habitat management, Heathland, Hepaticae, Monitoring of Biodiversity, moorland and tundra, Musci, nature conservation, red lists, restoration, Restoration and Sustainable Use of Biodiversity, systematics, terrestrial, W-Europe

Classifications

Species {Integration level}
Systematics, Inventorying and Classification {Research orientation}
Belgium {Geographical scope}
Anthocerotophyta {Taxonomical scope}
Bryophyta {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
unknown

People

Name Role Start End
Stieperaere, Herman promotor 1999-01-01 2010-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Algae & Mosses member 1999-01-01 2010-01-01

Publications

Reference Role
Sotiaux A., Stieperaere H. & Vanderpoorten A. (2007) Bryophyte checklist and European red list of the Brussels-Capital Region, Flanders and Wallonia (Belgium). Belg. J. Bot. 140: 196-218. author
Heyvaert J. & Stieperaere H. (1999) Een vlier voor iedereen. Natuurreservaten21(3): 12-15. author
Stieperaere H.(1998) Schrale graslanden langs de heide, recent verleden of nog een toekomst? In: Konings J. (edit.) Turnhouts Vennengebied, Stad Turnhout, Turnhout, p. 16-18. author
Van Vessem J. & Stieperaere H.(1989) Extensieve begrazing: (g)een oplossing voor de klassieke beheersproblemen? In Hermy M. (red.), Natuurbeheer; Van de Wiele, Stichting Leefmilieu en Instituut voor Natuurbeheer p. 169-184. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform