Person:BB|2483

Name
Van Ballaer, Bram
URL1
 
URL2
 
URL3
 
ResearchGate
 
ORCID
 
Activity
 

Projects

Name Role Start End
Landschapsecologisch en ecohydrologisch onderzoek ten behoeve van de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN. member 2003-11-01 2005-10-31
Subcontractor in a part (basin Groot Schijn) of the project "Ecological inventory and visionbuilding within the framework of Integrated Water management". member 2004-01-01 2005-06-30

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group (permanent) researcher

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform