Project:BB|4145

Title
Spatiotemporele variatie in bentische macrowiergemeenschappen van de Arabische Zee.
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De Arabische Zee bevat een diverse wierflora. De oceanografische omstandigheden in de Arabische Zee kennen een grote spatiotemporele variatie, resulterend in zowel scherpe als graduele biogeografische transitiezones. Op een grotere schaal zullen speciatie- en verspreidingspatronen onderzocht worden op basis van de moleculaire divergentie tussen disjunct verspreide taxa en endemen van de Arabische Zee en verwante taxa van het Indo-Pacifisch gebied.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Phycology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform