Project:BB|4143

Title
'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Nematoden vormen de meest abundante en soortenrijke diergroep in het mariene milieu. Voor een snelle soortenidentificatie zullen verschillende DNA sequenties getest worden. Daarnaast zal de populatie genetische samenstelling gebruikt worden om dispersiepatronen te bestuderen en vormt ze de basis voor een reeks experimenten die de link tussen genetisch diversiteit en de resistentie van populaties tegen habitatverstoring zullen onderzoeken.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform