Project:BB|4060

Title
Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Werkzaamheden Bij het NIOO werd de nood gedetecteerd aan een goed georganiseerde opslag van nieuwe en bestaande gegevens. Een vooronderzoek naar het databeheer bij het NIOO-CEME heeft geresulteerd in een plan van aanpak. De uitvoering van dit plan van aanpak moet leiden tot een betere organisatie van het data beheer en opslag. Binnen dit project zal VLIZ het plan van aanpak implementeren De taak van VLIZ binnen dit project bestaat in de implementatie van dit plan van aanpak op het NIOO-CEME. NIOO-CEME zal hierbij als dus als pilootproject fungeren. Er zal wel de nodige aandacht zijn voor een NIOO- brede vertaling van de resultaten. Ook de opleiding, die een belangrijk deel van het project uitmaakt, zal zich richten op deelnemers uit de 3 NIOO centra. Educatie VLIZ zal voorzien in een opleiding algemeen wetenschappelijk databeheer voor het NIOO. Deze opleiding is gericht naar geÔnteresseerde deelnemers uit de 3 NIOO centra. De opleiding zal twee maal doorgaan, met telkens ruimte voor een 20-tal deelnemers. De opleiding zal doorgaan te Oostende en zal telkens een periode van 3 dagen in beslag nemen. Het vastleggen van een geschikte datum zal gebeuren in samenspraak met het NIOO. NIOO stelt zelf een deelnemerslijst samen. De cursus wordt zodanig opgezet dat van de deelnemers geen specifieke voorkennis vereist wordt en omvat naast een introductie op wetenschappelijk databeheer ook een hands-on gedeelte met concrete toepassing van de opgedane kennis. Data site VLIZ zal een website opzetten onder http://data.nioo.nl/ , die een portaalsite moet worden voor alle data gerelateerde informatie van het NIOO. Alle resultaten van dit project zullen beschikbaar gemaakt worden via deze webpaginaís, waar nodig achter een paswoord beveiligde toegang. Uitwerken formaten en richtlijnen voor databeheer. VLIZ zal een online handleiding opstellen met richtlijnen voor het beheer van de gegevenstypes die voor het NIOO-CEME gangbaar zijn. Zowel voor de metadata als voor de data zelf, zullen hierbij een aantal standaard formaten worden aangereikt die voor een gegeven datatype goede opslag en documentatie verzekeren. De metadata formaten die voor elk data type in het archief zullen worden gebruikt, zullen in overeenstemming zijn met deze die worden beschreven in de handleiding. De opgestelde richtlijnen en formaten zullen in overleg met de verantwoordelijken binnen de werkgroepen worden gefinaliseerd. Implementatie en opvolging van de nieuwe procedures De implementatie en opvolging van de nieuwe procedures binnen de werkgroepen is voornamelijk de taak van de werkgroepleiders of van het hiervoor verantwoordelijk gesteld personeel. VLIZ zal de opgestelde richtlijnen duidelijk communiceren naar de werkgroepleiders en blijft beschikbaar voor het bijstellen van bepaalde richtlijnen en formaten, mochten deze in de praktijk niet werkbaar blijken. Inventarisatie en archivering VLIZ zal de inventarisatie die werd opgestart tijdens het pilootproject verder zetten om te komen tot een meer volledige inventaris van de bestaande gegevens en gegevenstypes. De datasets die hierbij worden geÔdentificeerd zullen worden opgeslagen in het archief waardoor een kritisch initieel volume in het archief wordt gerealiseerd en het archief ook de nodige structuur krijgt. Integratie VLIZ zal de integratie doen van een selectie van datasets voor de verschillende werkgroepen waarbij deze gegevensets gezamenlijk zullen opvraagbaar gemaakt worden via IMERS of via gelijkaardige online bevraagbare systemen. NIOO is verantwoordelijk voor het opstellen van een prioriteitenlijstje van datasets die aanmerking komen voor integratie.

Keywords

ANE, Netherlands;Education

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform