Project:BB|4059

Title
Kwantification and modellation of the pelagic microbial foodweb in an estuarine system, i.c. the Schelde estuary
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Traceren van de koolstof- en stikstoffluxen binnen de voedselketen door uitvoeren van pulse-chase isotope labelling experimenten en monitoring van natuurlijke isotopen-abundanties in zooplankton en gesuspendeerd materiaal. Implementatie van een wiskundig model dat de dynamiek van de ecosysteemcomponenten beschrijft in termen van C en N. Incorparoatie van het gedetailleerd model in een bestaand estuarien model en kwantificeren van het belang van de microbiÎle loop op de schaal van het volledige estuarium.

Keywords

ANE, Netherlands: Schelde estuary;Brackishwater environment;Modelling;Pelagic environment

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform