Project:BB|4058

Title
Interactions between impoldering and water level changements along the Schelde estuary
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor bewoning langs estuaria. Sedimentatie en inpoldering van intergetijdengebieden (slikken en schorren), die van nature voorkomen langs estuaria, verkleint het volume van estuaria, wat kan bijdragen tot extra waterpeilveranderingen. Dit wordt onderzocht in het Schelde-estuarium, door na te gaan wat de impact is geweest van historische in- en ontpolderingen in het meest kustnabije gedeelte van het estuarium (Westerschelde), op de waterpeilveranderingen in het meer landinwaarts gelegen gedeelte van het estuarium (Zeeschelde). Historische waterpeilveranderingen worden gereconstrueerd aan de hand van een (paleo-)ecologische studie van protistengemeenschappen (diatomeeÎn, thecamoeben) in schorren.

Keywords

ANE, Netherlands: Schelde estuary;Interactions;Water levels

Orgunits

Name Role Start End
Polar Ecology, Limnology and Paleobiology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform