Project:BB|4055

Title
Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Belgium: Bovenschelde;Aquatic plants;Nutrients (mineral)

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform