Project:BB|4054

Title
Wetenschatten : vier eeuwen kustonderzoek in beeld
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De Belgische kust en zee werd in de afgelopen eeuwen grondig onderzocht en door de mens intens gebruikt. Tevens hebben veel Belgen belangrijk werk geleverd in het marien onderzoek en een prima historische wetenschappelijke reputatie opgebouwd. Doorheen de tijd leverde dit alles een indrukwekkend volume publicaties en documentatie op. De meeste teksten hiervan zijn vrij goed ontsloten en gekend. Maar anders is het gesteld met de vele illustraties in deze literatuur. Fotoís van de duinen, prachtige tekeningen van vissen en schelpen, de originele plannen van havenmuren en kanalen, en nog veel meer: ze dreigen verloren te gaan, omdat ze diep verborgen in boeken en rapporten nooit meer het daglicht zien. Het project Wetenschatten wil dit uniek wetenschappelijk kustpatrimonium redden en de Wetenschatten-website is dan de schatkamer voor de historische illustraties, fotoís, kaarten en plannen van de eigen mariene regio, en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige duiding (titel, bron, Ö) en korte inhoudsbeschrijving. Op deze manier brengt Wetenschatten onze unieke zeedocumentatie terug boven water en legt opnieuw de verbanden bloot tussen beeld en tekst, tussen zien en weten, tussen kijken en kennis. Wetenschatten activeert zo de dialoog tussen zeewetenschappers en het publiek, en kan het verleden en heden van marien onderzoek een nieuwe dynamiek geven.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform