Project:BB|4034

Title
Realisation of a book about the Schelde in cooperation with Prof. Dr. P. Meire : an impression of the river from source to sea, discussion of the influence of the river and her interactions with man on the landscape
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het boek dient een impressie te geven van de volledige rivier, haar in haar algemeenheid te situeren en een indicatie te geven van de culturele en natuurhistorische rijkdom van het gebied. Daarbij zal ook worden aangegeven hoe het landschap of specifieke activiteiten hun wortels vinden in het soms zeer verre verleden. De themaís economie, ecologie en veiligheid krijgen aandacht. Inhoudelijk wordt gemikt op het niveau van het laatste jaar humaniora (middelbaar onderwijs).

Keywords

ANE, Netherlands: Schelde estuary;France: Escaut R.;Belgium: Lower Sea Scheldt;Interactions

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform