Project:BB|4032

Title
Structureel Partnerschap Wetenschapspopularisatie
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het Vlaams Instituut voor de Zee ziet het als ÈÈn van zijn kerntaken om een zo breed mogelijke laag van de bevolking te informeren over het zee- en kustgebonden wetenschappelijk onderzoek. Uit een VLIZ-bevraging van 1250 Vlaamse jongeren en senioren in 2005 bleek dit alvast geen overbodige luxe. Sinds 1 januari 2007 werd het VLIZ daarom structureel partner binnen het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Overheid. Naast de educatieve projecten zoals 'Expeditie Zeeleeuw' en 'Planeet zee', tevens gerealiseerd binnen het Actieplan 'Wetenschapsinformatie', wordt ook gericht gewerkt naar een betere zeewetenschappelijke kennis in een onderwijscontext. Jongeren, leerkrachten en het grote publiek worden ondersteund met allerlei didactisch materiaal, dit ter versterking van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap, techniek en innovatie. Het project wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapsinformatie, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform