Project:BB|4027

Title
Research to migratory fish species in the Scheldt basin
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Trekvissoorten zijn belangrijke indicatoren voor de toestand van het Schelde-estuarium als ecosysteem. Een veldonderzoek naar de spatio-temporele distributie van trekvissen in de belangrijkste takken van het Schelde-estuarium dient inzicht te verschaffen de actuele migratie van trekvissoorten naar de verschillende takken van het Schelde-estuarium. Dit onderzoek naar de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium voor trekvissen zal zich tevens toespitsen op het effect van de migratiebarri√čres voor de migratoren die de zijwaterlopen van de Schelde optrekken. Op basis van het onderzoek naar de spatio-temporele distributie van trekvissen dient een monitoringsnetwerk uitgewerkt worden dat moet toelaten om de effecten van veranderingen in het Schelde-estuarium op te volgen. Tevens dienen aanbevelingen geformuleerd te worden inzake maatregelen betreffende beheer, bescherming, herstel en ontwikkeling van de populaties van trekvissen en hun habitats. Voor paling specifiek is een Europese Verordening in opmaak voor de bescherming van deze soort. Om deze aanbevelingen te kunnen maken, is kennis van de habitats en voornaamste trekroutes van deze soorten in het stroomgebied van de Schelde noodzakelijk.

Keywords

ANE, Netherlands: Schelde estuary;Migratory species

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform