Project:BB|4025

Title
Potention of spatial models as policy supporting instrument in relation to the occurence of waterbirds in the Scheldt
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Op basis van een reeds uitgevoerde, verkennende studie naar onderzoeksstrategieÎn betreffende het belang van de Zeeschelde voor watervogels, werd het ontwikkelen van een watervogelmodel op basis van een schaalniveau benadering naar voor geschoven als optimale strategie. Streefdoel is het opbouwen van een watervogelmodel dat op een betrouwbare wijze het voorkomen van eenden in de Zeeschelde weergeeft en voorspelt. Bovendien wil men hiermee een betere kennis opbouwen betreffende de factoren die bepalend zijn voor het voorkomen van eenden. Dergelijke informatie is noodzakelijk om effecten van veranderingen op te volgen en te evalueren. Het voorgestelde project omvat het exploreren van datasets en het aanvullen van de belangrijkste kennisleemte. Uiteindelijk bekomen we een eerste verkenning van het potentieel van watervogelmodellen naar de ondersteuning van het beleid toe.

Keywords

Aquatic birds;Models

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform