Project:BB|3968

Title
Hoe zal klimaatverandering de koolstofcyclering in wetlandbodems beÔnvloeden?
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Verlies aan bodem-C zou de stijging van de atmosferische CO2 concentratie - en dus ook de globale opwarming- significant kunnen versnellen. Wij zullen met een experiment de individuele en interactieve effecten van opwarming, veranderd neerslagpatroon en veranderde watertafel op de koolstofinputs en -verliezen in een wetland bodem bepalen. Door middel van het Century model willen we dan de bekomen resultaten extrapoleren naar toekomstige klimaatscenario's.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform