Project:BB|3960

Title
Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform