Project:BB|3952

Title
Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand metbhet oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging"
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform