Project:BB|3939

Title
Ecologische inventarisatie en visievorming in functie van waterbeheer op een aantal waterlopen 1e categorie: coˆrdinatieopdracht
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform