Project:BB|3928

Title
Milieu-impactbepaling van het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van strategische m.e.r., gedeelte natuur en water
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform