Project:BB|3927

Title
Voorbereiding en uitvoering van sanering van waterbodems met het oog op ecologisch herstel van waterlopen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform