Project:BB|3918

Title
De Zee van Toen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Hoe zag de zee er vroeger uit? Het antwoord is ontnuchterend: we weten het niet. Voldoende reden om te proberen de kennis die er bestaat over de periode 1930-1980 te recupereren. Deze kennis is vooral te vinden bij zij die het meest met de zee in contact kwamen: de bejaarde kustbewoners, vooral de gewezen zeegaande vissers. Vandaar het project ëDe Zee van Toení, dat een aanzet wil geven tot de ecologische geschiedenis van de zuidelijke Noordzee door een gerichte bevraging naar de evolutie van de zee bij die vissers (periode 1930 - 1980). Om de diverse ingewonnen informatie en ervaringen zo goed mogelijk te ontsluiten, komen er aan het eind twee publicaties. De eerste focust op de historische ecologie. In de tweede laat natuur- en milieueducatie haar licht schijnen over ëde Zee van Toení. Dit project loopt met de steun van de Europese Unie Doelstelling 2 Kust.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform