Project:BB|3917

Title
Ugent Aquaculture R&D Center
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Beschrijving van de activiteiten die zullen gebundeld worden: Interdisciplinair onderzoek met betrekking tot prioritaire domeinen in het vakgebied aquacultuur (nationale en internationale onderzoeksprojecten, MSc en PhD thesiswerk) Organisatie van 3-jaarlijks internationaal congres in opvolging van de ëLARVIí congressen Onderwijs: ondersteuning van de European MSc in Aquaculture & Fisheries (nieuwe Masters richting aan de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen vanaf 2007); misschien in de toekomst ondersteuning van de Erasmus mundus aanvraag die in 2007 terug ingediend wordt door het ARC Centraal behartigen van de rol en de belangen in (inter)nationale netwerken (EU-AquaTnet, Food2Know, ViFINET-Vietnam, ChinAquaNet-China, ASEM Aquaculture Platform) Ontwikkelingssamenwerking (ViFINET-Vietnam, ChinAquaNet-China, VLIR-IUC Vietnam en Ecuador, ASEM aquaculture platform) Valorisatie van onderzoeksresultaten en bevordering van de interactie met de bedrijfswereld (IOF, EATP)

Keywords

Aquaculture

Orgunits

Name Role Start End
Department of Biology member
Laboratory of Microbial Ecology and Technology member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform