Project:BB|3915

Title
Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Integratie en synthese van bestaande kennis van morfologische structuren, processen en leefgemeenschappen van de Schelde

Keywords

Biogeochemistry;Ecology;Nutrient cycles;Water management;Water quality

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform