Project:BB|3873

Title
Quality and utility for research into vegetation dynamics of very high resolution sattelite photography (IKONOS) applied to mangroves: integration of different tele-detection data types
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Kust- en vegetatieveranderingen: de dynamiek van de oceaan en de kust en die van het woud hangt in mangroven zeer sterk samen door de soortafhankelijke tolerantie van saliniteit en andere overstromingsafhankelijke factoren. Een stijging van het zeeniveau gaat gepaard met verschuivingen in saliniteits- en andere gradiÎnten en beÔnvloedt zo de vegetatiestructuur van het mangrovewoud. Door het gebruik van digitale terreinmodellen wordt binnen de mangrovesites onderzocht worden welke gebieden veranderingen in overstromingsfrequentie ondergaan onder verschillende scenario's en, mede gebaseerd op de ervaring uit retrospectief onderzoek, welke de respons kan zijn van de verschillende vegetatie-assemblages. De resultaten hiervan genereren dan informatie sirect bruikbaar in het opstellen van mitigerende maatregelen of herbebossingsprojecten. De mogelijkheid van verlies aan of het veranderen van soortenrijkdom ten gevolge van veranderingen in zeeniveau of vegetatiestructuur is bestaande en van groot belang in de functionaliteit van het mangrove-ecosysteem. In wetenschappelijke literatuur werd reeds beschreven in welke mate de verschillende faunistische taxa bijdragen tot de ecologische processen in de mangrove, maar wordt weinig gesproken over de impact van mogelijke veranderingen in faunistische assemblages. Deze leemte wordt opgevuld door een aantal sleuteltaxa zowel fundamenteel, experimenteel als toegepast te onderzoeken en vormt een verderzetting van onderzoek in mbt de toename van soortenrijkdom onder bepaalde omstandigheden maw de faunistische en floristische recrutering van soorten nieuw voor een monospecifiek aangeplant mangrovebestand.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Plant Biology and Nature Management unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform