Project:BB|3858

Title
Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Doelstelling van het project is om aan de hand van een vergelijking tussen de, reeds min of meer gestabiliseerde, Grevelingenbuitendelta en de, nog in dynamische ontwikkeling verkerende, Oosterscheldebuitendelta tot een inzicht te komen in de biotische en abiotische faktoren die de strucktuur van de hyperbenthische fauna bepalen. Dit moet toelaten om, in kombinatie met andere deelonderzoeken, bijvoorbeeld naar makro- en meiobenthos, de gevolgen van mogelijke verdere veranderingen of ingrepen in het gebied op de biota te voorspellen.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform