Project:BB|3852

Title
The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Een van de kernactiviteiten gedefiniÎerd in het plan van aanpak LTV O&M is het opzetten van de ëScheldemonitorí. De doelstelling van Scheldemonitor is het ordelijk registreren, ontsluiten, beschikbaar maken en beschikbaar houden van alle relevante informatie die binnen en buiten LTV O&M wordt verzameld over het Schelde-estuarium. In de eerste plaats zal de Scheldemonitor een werkinstrument moeten zijn voor de overheden en voor alle bij beheer van het Schelde-estuarium betrokken administraties en politici.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform